Energia berriztagarriak

Hidroelektrikoa

Energia berriztagarriak

Hidroelektrikoa

5 MW-erainoko zentral hidroelektrikoen izapide guztiak egiten ditugu: emakida, egikaritze-proiektua, legeztatzea, abiaraztea, instalatzea, mantentzea

5 MW-erainoko zentral hidroelektrikoen izapide guztiak egiten ditugu: emakida, egikaritze-proiektua, legeztatzea, abiaraztea, instalatzea, mantentzea