Telekomunicazioak

Sare informatikoak

Telekomunicazioak

Sare informatikoak

Kableatze informatikoa burutzen dugu sistemaren funtzionamendu egokia lortzeko, instalatutako puntu bakoitza ziurtatuz eta 25 urtera arte luza daitekeen berme batekin. Prestatutako langileria eta zuntz optikoaren lineatarako baliabide materialak dauzkagu.

Kableatze informatikoa burutzen dugu sistemaren funtzionamendu egokia lortzeko, instalatutako puntu bakoitza ziurtatuz eta 25 urteko bermea eskainiz. Prestatutako langileria eta zuntz optikoaren lineatarako baliabide materialak dauzkagu.